Dags för en egen solanläggning!

Vad roligt att du är intresserad av en ny solanläggning. Vi på Assemblin hjälper dig genom hela processen från ett intresse från dig till en färdig-installerad och driftsatt anläggning.
Vi bygger endast specialanpassade anläggningar efter vad kunden vill ha och taken möjliggör och säljer inga standard-paket. Detta gör att lösningarna kan variera kraftigt efter förutsättningarna vi får från dig.
Det gör också att du får ett pris anpassat till dina behov och förutsättningar med verklig projektering och inte det billigaste priset på marknaden i ett standardpaket som många av våra kollegor i branschen jobbar med.
För att veta hur vi bäst kan hjälpa dig och hur vi skall designa ditt system behöver vi därför be dig svara på några frågor och prioritera vad som är viktigast för dig.
Dina svar utgör grunden för prioriteringar i panel och teknikval hos dig.
Vi hoppas att du kan ta dig tiden att besvara dessa frågor som en start, om du inte kan eller är är osäker på någon fråga så är det helt ok, då löser vi det senare.

Huvudfokus med anläggningen?

Det finns i huvudsak tre vägar att gå i designen av en solanläggning och det är bara du som framtida ägare av den som vet vad som är viktigast för dig. När vi får kontakt med nya kunder är oftast frågan hur billig anläggning vi kan leverera. För att veta hur billig eller dyr en anläggning är måste man jämföra mot något. Det är en “hur långt är ett snöre” problematik.

En bra sådan jämförelsesiffra är kostnaden per installerad kW effekt på taket och benämns kr/watt eller kr per kW.
Ju mer effekt på taket vi lägger upp desto mer energi kan anläggningen generera och i slutänden är det ju det som är målet.

Nu hör det ju till historien att priset per installerad kW inte heller är allt. Ibland är det viktigare att få in så mycket energi som möjligt på det taket man har eller ha bättre och mer framtidssäker teknik med batterier osv.

För att veta hur du tänker ber vi dig prioritera inom tre områden

Dessa är

1: Fokus ekonomi, dvs lägsta pris per installerad watt.
2: Fokus Teknik, dvs framtidssäkerhet, lastbalansering, utbyggbarhet osv.
3: Fokus Energi, dvs så många kWh som möjligt som går att få in.

Läs mer om dem nedan

Fokus Ekonomi

Om (kortsiktig) ekonomi är det viktigaste för dig så innebär det att vi kommer att optimera designen av din anläggning för att få så lågt pris per genererad kWh som möjligt. Målet är att anläggningen ska återbetala sig själv så snabbt som möjligt. För att nå detta kommer vi att använda så stora paneler som möjligt och paneler med så lågt pris som möjligt men som ändå godkänns av oss. Takets ytor kanske inte täcks fullt eftersom det skulle kräva dyrare utrustning eller paneler specialbeställa för ditt tak. Växelriktare blir sådana som vi litar på och som gör ett bra jobb men inte nödvändigtvis har alla de senaste funktionerna med batterilagring etc.

Vi brukar skoja lite och säga, “Om mest energi per krona är målet är det du kan skryta om för grannen att din anläggning bara kostade X kr och genererar Y kWh energi per år” Med fokus på ekonomi får du ett mycket bra pris som slår de flesta i branschen.

Fokus Teknik & Framtidssäkerhet

Om Teknik istället är målet så innebär det att vi tittar på anläggningar och komponenter som är mer framtidssäkra. Ofta hybridväxelriktare, lastbalansering, batterilager osv. Väljer du teknik som huvudfokus kommer kostnaden per installerad watt givetvis att gå upp men å andra sidan kan du kanske ha en lägre huvudsäkring genom lastbalansering med Ferroamp, spara pengar via batterier, förbereda för framtida V2G, dvs att möjliggöra att använda elbilens batteri som batteribank för ditt hus eller kanske helt driva ditt hus i händelse av strömbortfall osv.
Med teknik som huvudfokus kommer anläggningen kosta mer men å andra sidan är det givetvis en betydligt mer avancerad och allsidig anläggning

Fokus Energi

I många fall är fokus energi det viktigaste. Detta innebär att vi kommer att använda lösningar och komponenter som gör att du får ut maximalt med energi för de takytor du har. Om du t.ex. har många mindre ytor som normalt inte kan användas kan vi jobba med växelriktare och system som just klarar fler små ytor. Dessa är dyrare men å andra sidan blir du mer självförsörjande.
Vår erfarenhet hittills är att de flesta börjar sin solenergi-resa med fokus på ekonomi men känslan av att vara självförsörjande vinner över tid. Få ångrar att de byggt för stort men många ångrar att de byggt för litet.

Kostnaden för en egen solanläggning

Seriösa solenergiföretag tar betalt för material och tid på samma sätt som vilken hantverkare som helst. Det innebär att kostnaden för solanläggningen är i princip linjär med storleken.

Vissa kostnader är fasta och vissa är rörliga och det gör att generellt gäller att ju större anläggning man bygger samtidigt desto bättre blir ekonomin i anläggningen. Dvs lägre pris per installerad max-effekt (kWp eller säg antal paneler) blir det och med det kortare återbetalningstid tills anläggningen betala sig själv.

Vi brukar därför alltid rekommendera att bygga upp till den årsförbrukning man har för att på det viset försöka bli så nära självförsörjande som möjligt.

Rent ekonomiskt är avkastningen på en solanläggning ofta mellan 7 – 9% per år, det gör att den ofta täcker både ränta och amortering vid finansiering av anläggningen, eller om man vänder på resonemanget, det går att flytta kostnaden i form av elräkningar till ett betalningsflöde som är ungefär det samma till t.ex. Swedbanks Solcelllån. Under ca 10-12 år betalar ni då istället Swedbank och efter det blir energin närmast gratis. Om detta är möjligt för Er beror på ert sol-läge.

Kostnaden för anläggningen mäts ofta i ett jämförelsetal som är kostnaden för den nyckelfärdiga lösningen / installerad topp-effekt (kWp). Exempel, om kostnaden för anläggningen är 160 000kr och 10 kWp är installerat så är jämförelsekostnaden 16 000kr/kWp eller 16 kr per Wp. (Wp betyder Watt Peak och är den maxeffekt som panelerna tillsammans kan leverera)

Jämförelsetalen för villa installationer blir då ungefär såhär:

Anläggningar med fokus på ekonomi kan landa på 15 – 17 kr/Wp.
Anläggningar med fokus på energi rör sig mer i området 16 – 18 kr/Wp
Anläggningar med fokus på teknik kan variera väldigt men i räkna 17 – 22 kr/Wp.
(med reservation för att priserna ändrat sig sedan detta formulär uppdaterades i juli 2022)

Med dessa jämförelsetal kan du själv beräkna hur stor anläggning du vill bygga, dvs om det finns en budget vi behöver anpassa anläggningen till.

Budget Räkneexempel:
Du vill bygga en anläggning med fokus på energi. Kostnaden är då troligt ca 18 kr/Wp eller lägre. Du gör av med 15 000 kWh energi per år och har bra tak. Det innebär att du kan bygga exempelvis 15 000 kWp x 18 = 270 000kr.

Hur stor anläggning ska vi bygga?

Assemblin dimensionerar anläggningen efter dina önskemål. Hur stor anläggning du bör bygga bestäms givetvis av dig och oftast begränsas det av hur stora tak ni har, hur många kWh energi ni behöver eller vad budgeten är totalt.

Det är få som ångrar att de byggt för stort, däremot ångrar många att de byggt för litet. Ju större du bygger från början desto bättre ekonomi blir det i investeringen, priset per kW solenergi minskar med volymen.

Vi rekommenderar att bygga för din årsförbrukning av energi. Om investeringen blir för stor behöver vi veta Er budget just nu samt vi projekterar anläggningen så det i den mån det är möjligt kan byggas ut vidare vid ett senare tillfälle.

Panel preferenser

För vissa är det viktigast att panelerna och installationen är så snygg som möjligt med helsvarta paneler med svarta detaljer i infästningsystemet. För andra är det istället hur mycket energi de producerar som är allt som betyder något.
Helsvarta paneler ger något mindre mängd energi än paneler med vita eller silvriga detaljer. Det beror på att de svarta panelerna blir varmare och värme är negativt för produktionen av energi.

Om ekonomin är viktig rekommenderar vi att välja paneler med vita ränder då dessa finns med större effekt och kräver därför färre infästningspunkter vilket sänker kostnaderna.

Vi önskar därför veta vad som är viktigast för dig, energi eller utseende. Detta är bara en indikativ fråga, vi kommer att diskutera panelvalet mer under processen.

Oavsett svar så kommer panelerna vara av hög kvalité från de största märkena i världen och med bästa möjliga garanti, 12 – 25 år.

Växelriktare

Assemblin jobbar med alla de större märkena av växelriktare och föreslår den som bäst passar din anläggning och dina preferenser. Ditt val ovan med fokus på Ekonomi, Teknik eller Energi påverkar också vårt förslag på växelriktare.

Vi jobbar normalt med Growatt och Huawei för mer ekonomiska installationer, Q.Home för Off Grid och Ferroamp för mer tekniskt avancerade installationer. Men det finns fler alternativ. Kryssa i nedan om du redan idag har någon önskan kring valet av växelriktare. Att du önskar en växelriktare förberedd för Hybrid behöver inte innebära att du även behöver köpa batterierna, det innebär bara att växelriktaren skall vara förberedd för det.

Det kan dock öka kostnaden, exempelvis har Huawei inga Hybridväxelriktare över 10 kWp vilket för att om denna möjlighet önskas behöver vi installera 2 st mindre växelriktare istället för en stor.

Ferroamp har stört möjlighet till utbyggnad av alla växelriktare på marknaden. Den kan även flytta ström mellan faserna vilket ger möjlighet att sänka huvudsäkringarna. Den är kan enkelt kompletteras för batterilagring och det är den växelriktare som vi tror kommer att komma först med V2G. Tyvärr klarar den fortfarande inte Ö-drift så om det blir strömavbrott kommer den att stanna trots batterier. Detta är något Ferroamp säger att de snart skall leverera en kompletterande lösning för.

Batterilagring och V2G

Dagens mer avancerade växelriktare kan även hantera energilagring i batterier i hemmet.
Batteriernas fördelar är exempelvis som i Ferroamps fall att de kan hjälpa hushållet vid kortvariga höga effekt-uttag. Det gör att många gånger kan huset klara sig på en lägre huvudsäkring med hjälp av Ferroamps system.

I Huawei och Q.Volts lösningar handlar det istället om att lagra energi på dagtid för att använda på natten, att bli mer självförsörjande, eller omvänt, att köpa energi på natten när den är billig och sälja eller använda den på dagen.

Utmaningen med batterier i huset hittills är att för att ha någon egentlig nytta av dem behövs minst 10 kWh batteri eller mer och än så länge är kostnaden för dem stor, trots högre bidrag på 50% istället för 15% som det är på solanläggningen.

Det alla väntar på är V2G vilket betyder Vehicle To Grid eller på svenska att din elbil också används som energilager för huset. V2G finns inte på någon växelriktare ännu men väntas införas på flera. Längs fram i utvecklingen är Ferroamp enligt Assemblins uppfattning.

Även om kostnaden är hög så börjar lönsamheten på batterierna bli mer och mer intressant. Under 2021 och 2022 har vi sett stora skillnader i elpris på dagen och natten. Det gör att besparingen med batterier blir mer och mer intressant. Faktum är att vid en beräkning med 2 kr/kWh i skillnad på elpris mellan dag och natt i betalar ett batteri av sig på under 7 år och ger också möjligheter till ö-drift och lägre huvudsäkringar.

Om ni skall installera batterier eller ej svårt att rekommendera. Med de elpriser vi sett under vintern 2021/2022 så blir batterier troligen en lönsam affär genom att just köpa på natten och använda på dagen. Om ni önskar en fungerande Off Grid lösning så husets fortsätter att fungera trots strömavbrott så är givetvis batterier ett krav.

Ett litet batteri på exempelvis 5 kWh kan gå att installera utan större kostnad eftersom de procentuella bidragen är högre på anläggningar med batterilagring än utan, dock kräver det givetvis då å andra sidan en hybrid växelriktare.

Så, med ovanstående info ställer vi frågan till Er

Elbilsladdare

Att kunna ladda elbilen vid huset är något som blir mer och mer standard. Vi rekommenderar att vi monterar en laddare för elbil i samband med solanläggningen om ni inte redan har en då det då kan göras kostnadseffektivt. Även på elbilsladdarna får ni idag 50% Grönt Teknikavdrag så kostnaden för en normal laddare blir mycket förmånlig.

Vid enklare installationer rekommenderar vi Easee laddare med 3-fas 11 kW laddkapacitet.
Vid installationer med Ferroamp rekommenderar vi C-Tec Chargestorm då denna laddare kan kommunicera direkt med växelriktaren och genom det säkerställa att inte laddaren överbelastar huvudsäkringarna. Dessutom ger en sådan lösning dig rätten till 50% i Grönt Teknikavdrag även på Ferroamp Energyhub systemet då det då blir en del av elbilsladdarsystemet.

Hur går era tankar kring elbilsladdare?

De Gröna Teknikavdragen

Som bekant erbjuder staten 15% i Grönt Teknikavdrag för solenergiinstallationer. Det gäller inte alla ingående komponenter vilket gör att i praktiken är det 14.55% vi kan dra av.

För batterilagring och elbilsladdare är bidraget istället 50%.

I båda fallen är avdraget begränsat till 50 000kr per ägare av hushållet. Vi behöver därför veta hur många ägare det finns på hushållet för att kunna beräkna det maximala bidraget.

Er nuvarande huvudsäkring

Er huvudsäkring avgör hur mycket energi som solanläggningen kan trycka ut på elnätet innan huvudsäkringarna går. I exemplen nedan visar vi maximal effekt per huvudsäkring. Med detta sagt så är det sällan en anläggning på 11 kW verkligen ger 11 kWp, ofta, eller ska vi säga i princip alltid så är taken uppdelade i flera ytor, inte riktade perfekt mot söder eller skuggade. Assemblin beräknar vad vi tror kommer att bli maximal effekt via våra projekteringsverktyg. Om ni önskar bygga större anläggning än ni idag har huvudsäkringar till så är det enkelt att antingen helt enkelt begränsa växelriktaren till att den max får leverera en viss effekt eller så hjälper Assemblin givetvis till och uppgraderar Era huvudsäkringar efter önskemål.

Information om Er

Nu börjar vi närma oss slutet på alla frågor och behöver endast info om Er

Vilket underlag önskar ni montera solcellerna på?

Anläggnings ID hos din El-leverantör

För att kunna göra föranmälan till nätbolaget vid ev beställning behöver vi ert anläggningsnummer. Du hittar detta på fakturan från din nätleverantör. Numret börjar oftast med 735 999 osv. Har du inte detta just nu så löser vi det senare också.

Tack!
Tack för att du tog dig tiden att svara på dessa frågor. Nu har vi ett bra underlag för att börja vårt arbete och skapa en lösning framtagen precis för dig!

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.
Du kan också när som helst kontakta

Paul Wisén, Assemblin EL – Gävle
Mobil 070-516 41 00

1
Step-1
2
Step-2
3
Step-3
4
Step-4
5
Step-5
6
Step-6
7
Step-7
8
Step-8
9
Step-9
10
Step-10
11
Step-11
12
Step-12
13
Step-13

Dags för en egen solanläggning!

Vad roligt att du är intresserad av en ny solanläggning. Vi på Grönteknik.nu hjälper dig genom hela processen från idag tills när vi tillsammans konstaterar att den producerat som tänkt efter den fått gå ett år eller så. Vi är här för att du ska lyckas med din investering i Grön Teknik!
Vi på Grönteknik.nu är experter på solenergi och vårt jobb är att ta fram den bästa lösningen för just Er. Det gör att lösningarna kan variera kraftigt efter förutsättningarna vi får från dig.

För att veta hur vi bäst kan hjälpa dig och hur vi skall designa ditt system behöver vi därför be dig svara på några frågor och berätta vad som är viktigast för dig samt vilka förutsättningar som finns hos Er.

Dina svar utgör grunden för prioriteringar i panel och teknikval hos dig.
Vi hoppas att du kan ta dig tiden att besvara dessa frågor som en start, om du inte kan eller är är osäker på någon fråga så är det helt ok, då löser vi det senare.

Börja genom att ange din e-post adress nedan

Huvudfokus med anläggningen?

Det finns i huvudsak tre vägar att gå i designen av en solanläggning och det är bara du som framtida ägare av den som vet vad som är viktigast för dig. 

För att veta hur du tänker ber vi dig prioritera inom tre områden

Dessa är

1: Fokus på ekonomi, dvs en anläggning som betalar in sig själv så kort tid som möjligt.
2: Fokus på energi, dvs få ut så mycket energi som möjligt på mitt tak.
3: Fokus på teknik, dvs framtidssäkerhet, lastbalanserning mm.

Läs mer om dem nedan

Fokus Ekonomi

Om (kortsiktig) ekonomi är det viktigaste för dig så innebär det att vi kommer att optimera designen av din anläggning för att få så lågt pris per genererad kWh som möjligt. Målet är att anläggningen ska återbetala sig själv så snabbt som möjligt. För att nå detta kommer vi att använda så stora paneler som möjligt och paneler med så lågt pris som möjligt men som ändå godkänns av oss i kvalité och design . Takets ytor kanske inte täcks fullt eftersom det skulle kräva dyrare utrustning eller paneler specialbeställa för ditt tak. Växelriktare blir sådana som vi litar på och som gör ett bra jobb men inte nödvändigtvis har alla de senaste funktionerna med batterilagring etc.

Fokus Energi

I många fall är fokus energi det viktigaste. Detta innebär att vi kommer att använda lösningar och komponenter som gör att du får ut maximalt med energi för de takytor du har. Om du t.ex. har många mindre ytor som normalt inte kan användas kan vi jobba med växelriktare och system som klarar fler små ytor. Dessa är dyrare men du blir mer självförsörjande.
Vår erfarenhet hittills är att de flesta börjar sin solenergi-resa med fokus på ekonomi men känslan av att vara självförsörjande vinner över tid. Få ångrar att de byggt för stort men många ångrar att de byggt för litet.

Fokus Teknik & Framtidssäkerhet

Om Teknik istället är målet så innebär det att vi tittar på anläggningar och komponenter som är mer framtidssäkra. Ofta hybridväxelriktare, lastbalansering, batterilager osv. Väljer du teknik som huvudfokus kommer kostnaden per installerad watt givetvis att gå upp men å andra sidan kan du kanske ha en lägre huvudsäkring genom lastbalansering med Ferroamp, spara pengar via batterier, förbereda för framtida V2G, dvs att möjliggöra att använda elbilens batteri som batteribank för ditt hus eller kanske helt driva ditt hus i händelse av strömbortfall osv.
Med teknik som huvudfokus kommer anläggningen kosta mer men det blir en betydligt mer avancerad och allsidig anläggning

Vill du bli självförsörjande på el?

Den bästa ekonomin för en solanläggning brukar man få när den producerar ungefär lika mycket energi som hushållet förbrukar per år. Det är inte säkert att det går och att det ryms i Er budget men för att våra kalkyler ska komma så nära verkligheten som möjligt och att vi inte designar en anläggning som är större än er årsförbrukning önskar vi gärna veta vad den är.

Hur stor anläggning ska vi bygga?

Många frågor oss, ”vad kostar en solanläggning”. Svaret är, det är helt upp till dig och dina förutsättningar.


Vi dimensionerar Er anläggning efter Era önskemål. Hur stor anläggning ni bör bygga bestäms givetvis av Er och begränsas det av hur stora tak ni har, hur många kWh energi ni behöver, vilket utrymme för Grönt Teknikavdrag som finns och vad budgeten är totalt.


Det är få som ångrar att de byggt för stort, däremot ångrar många att de byggt för litet. Ju större ni bygger från början desto bättre ekonomi blir det i investeringen, priset per installerad kW solenergi minskar alltså med volymen.


Vi rekommenderar att bygga för Er årsförbrukning av energi om ni kan och har möjlighet. Om ni vill kan vi även designa anläggningen efter en viss budget.  


För att vi ska veta ungefär hur ni tänker får ni gärna svara på frågan här om storlek och budget på anläggningen. Ni kan också se ungefär hur många kWh energi som ni beräknar få per investerad krona.

Panel preferenser

För vissa är det viktigast att panelerna och installationen är så snygg som möjligt med helsvarta paneler med svarta detaljer i infästningsystemet. För andra är det istället hur mycket energi de producerar som är allt som betyder något.

Helsvarta paneler passar bra i villaområdena men ger något mindre mängd energi än paneler med vita eller silvriga detaljer. Det beror på att de svarta panelerna blir varmare och värme är negativt för produktionen av energi och sänker därmed verkningsgraden något.


Om ekonomin är viktig rekommenderar vi att välja paneler med vita ränder då dessa finns med större effekt och kräver därför färre infästningspunkter vilket sänker kostnaderna.


Vi önskar därför veta vad som är viktigast för Er, maximal verkningsgrad eller helsvart utseende. Detta är bara en indikativ fråga, vi kommer att diskutera panelvalet mer under processen.


Oavsett svar så kommer panelerna vara av hög kvalité från de största märkena i världen och med bästa möjliga garanti, 12 – 25 år.

Växelriktare

Vi jobbar med alla de större märkena av växelriktare och föreslår den som bäst passar din anläggning och dina preferenser. Ditt val ovan med fokus på Ekonomi, Teknik eller Energi påverkar också vårt förslag på växelriktare.

Vi jobbar normalt med SAJ och Huawei för mer ekonomiska installationer, Q.Home för Off Grid och Ferroamp för mer tekniskt avancerade installationer. Men det finns fler alternativ. Kryssa i nedan om du redan idag har någon önskan kring valet av växelriktare. Att du önskar en växelriktare förberedd för Hybrid behöver inte innebära att du även behöver köpa batterierna, det innebär bara att växelriktaren skall vara förberedd för det.

Det kan dock öka kostnaden, exempelvis har Huawei inga Hybridväxelriktare över 10 kWp vilket för att om denna möjlighet önskas behöver vi installera 2 st mindre växelriktare istället för en stor.

Ferroamp har stört möjlighet till utbyggnad av alla växelriktare på marknaden. Den kan även flytta ström mellan faserna vilket ger möjlighet att sänka huvudsäkringarna. Den är kan enkelt kompletteras för batterilagring och det är den växelriktare som vi tror kommer att komma först med V2G. Tyvärr klarar den fortfarande inte Ö-drift så om det blir strömavbrott kommer den att stanna trots batterier. Detta är något Ferroamp säger att de snart skall leverera en kompletterande lösning för.

Batterilagring och V2G

Dagens mer avancerade växelriktare kan även hantera energilagring i batterier i hemmet.
Batteriernas fördelar är exempelvis som i Ferroamps fall att de kan hjälpa hushållet vid kortvariga höga effekt-uttag. Det gör att många gånger kan huset klara sig på en lägre huvudsäkring med hjälp av Ferroamps system.

I Huawei och Q.Volts lösningar handlar det istället om att lagra energi på dagtid för att använda på natten eller vid strömavbrott, att bli mer självförsörjande, eller omvänt, att köpa energi på natten när den är billig och sälja eller använda den på dagen.

Idag finns även möjligheter att delta på frekvensmarknaden vilket innebär att ni får ersättning för att snabbt kunna tillföra effekt till elnätet i händelse av att behovet uppstår, t.ex. vid ett snabbstopp på ett kärnkraftverk. Detta är mycket lönsamt just nu vilket gör att batteri-kalkylen intressant.

Elbilsladdare

Att kunna ladda elbilen vid huset är något som blir mer och mer standard. Vi rekommenderar att vi monterar en laddare för elbil i samband med solanläggningen om ni inte redan har en då det då kan göras kostnadseffektivt. Även på elbilsladdarna får ni idag 50% Grönt Teknikavdrag så kostnaden för en normal laddare blir mycket förmånlig.

Hur går era tankar kring elbilsladdare?

Er nuvarande huvudsäkring

Er huvudsäkring avgör hur mycket energi som solanläggningen kan trycka ut på elnätet innan huvudsäkringarna löser ut. Vi kan anpassa anläggningens storlek efter er befintliga huvudsäkring eller passa på att ändra storleken i samband med installationen.

Ni behöver inte utöka huvudsäkringen om ni inte vill, det går också att begränsa växelriktarens effekt trots att ni har mer solceller installerat. Då blir ni begränsade de allra soligaste dagarna per år i hur mycket ni kan sälja. Detta är sådant som vi funderar på och diskuterar med er senare.

Information om Er

Nu börjar vi närma oss slutet på alla frågor och behöver endast info om Er

Vilket underlag önskar ni montera solcellerna på?

Tack!
Tack för att du tog dig tiden att svara på dessa frågor. Nu har vi ett bra underlag för att börja vårt arbete och skapa en lösning framtagen precis för dig!

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.
Du kan också när som helst kontakta

Paul Wisén, Grönteknik.nu – Gävle
Mobil 070-516 41 00

Pelle Stensson, Grönteknik.nu – Gävle
Mobil 070-892 90 68