Dags för en egen solanläggning!

Vad roligt att du är intresserad av en ny solanläggning. Vi på Assemblin hjälper dig genom hela processen från ett intresse från dig till en färdig-installerad och driftsatt anläggning.
Vi bygger endast specialanpassade anläggningar efter vad kunden vill ha och taken möjliggör och säljer inga standard-paket. Detta gör att lösningarna kan variera kraftigt efter förutsättningarna vi får från dig.
Det gör också att du får ett pris anpassat till dina behov och förutsättningar med verklig projektering och inte det billigaste priset på marknaden i ett standardpaket som många av våra kollegor i branschen jobbar med.
För att veta hur vi bäst kan hjälpa dig och hur vi skall designa ditt system behöver vi därför be dig svara på några frågor och prioritera vad som är viktigast för dig.
Dina svar utgör grunden för prioriteringar i panel och teknikval hos dig.
Vi hoppas att du kan ta dig tiden att besvara dessa frågor som en start, om du inte kan eller är är osäker på någon fråga så är det helt ok, då löser vi det senare.
Var är ni i era tankar idag?
Huvudfokus med anläggningen?
Det finns i huvudsak tre vägar att gå i designen av en solanläggning och det är bara du som framtida ägare av den som vet vad som är viktigast för dig. När vi får kontakt med nya kunder är oftast frågan hur billig anläggning vi kan leverera. För att veta hur billig eller dyr en anläggning är måste man jämföra mot något. Det är en “hur långt är ett snöre” problematik.
En bra sådan jämförelsesiffra är kostnaden per installerad kW effekt på taket och benämns kr/watt eller kr per kW. Ju mer effekt på taket vi lägger upp desto mer energi kan anläggningen generera och i slutänden är det ju det som är målet.
Nu hör det ju till historien att priset per installerad kW inte heller är allt. Ibland är det viktigare att få in så mycket energi som möjligt på det taket man har eller ha bättre och mer framtidssäker teknik med batterier osv.
För att veta hur du tänker ber vi dig prioritera inom tre områden

Dessa är

1: Fokus ekonomi, dvs lägsta pris per installerad watt.
2: Fokus Teknik, dvs framtidssäkerhet, lastbalansering, utbyggbarhet osv.
3: Fokus Energi, dvs så många kWh som möjligt som går att få in.

Läs mer om dem nedan

Fokus Ekonomi
Om (kortsiktig) ekonomi är det viktigaste för dig så innebär det att vi kommer att optimera designen av din anläggning för att få så lågt pris per genererad kWh som möjligt. Målet är att anläggningen ska återbetala sig själv så snabbt som möjligt. För att nå detta kommer vi att använda så stora paneler som möjligt och paneler med så lågt pris som möjligt men som ändå godkänns av oss. Takets ytor kanske inte täcks fullt eftersom det skulle kräva dyrare utrustning eller paneler specialbeställa för ditt tak. Växelriktare blir sådana som vi litar på och som gör ett bra jobb men inte nödvändigtvis har alla de senaste funktionerna med batterilagring etc.
Vi brukar skoja lite och säga, “Om mest energi per krona är målet är det du kan skryta om för grannen att din anläggning bara kostade X kr och genererar Y kWh energi per år” Med fokus på ekonomi får du ett mycket bra pris som slår de flesta i branschen.
Fokus Teknik & Framtidssäkerhet
Om Teknik istället är målet så innebär det att vi tittar på anläggningar och komponenter som är mer framtidssäkra. Ofta hybridväxelriktare, lastbalansering, batterilager osv. Väljer du teknik som huvudfokus kommer kostnaden per installerad watt givetvis att gå upp men å andra sidan kan du kanske ha en lägre huvudsäkring genom lastbalansering med Ferroamp, spara pengar via batterier, förbereda för framtida V2G, dvs att möjliggöra att använda elbilens batteri som batteribank för ditt hus eller kanske helt driva ditt hus i händelse av strömbortfall osv. Med teknik som huvudfokus kommer anläggningen kosta mer men å andra sidan är det givetvis en betydligt mer avancerad och allsidig anläggning
Fokus Energi
I många fall är fokus energi det viktigaste. Detta innebär att vi kommer att använda lösningar och komponenter som gör att du får ut maximalt med energi för de takytor du har. Om du t.ex. har många mindre ytor som normalt inte kan användas kan vi jobba med växelriktare och system som just klarar fler små ytor. Dessa är dyrare men å andra sidan blir du mer självförsörjande. Vår erfarenhet hittills är att de flesta börjar sin solenergi-resa med fokus på ekonomi men känslan av att vara självförsörjande vinner över tid. Få ångrar att de byggt för stort men många ångrar att de byggt för litet.

Vad är viktigaste huvudfokus för din anläggning?

Kostnaden för en egen solanläggning
Seriösa solenergiföretag tar betalt för material och tid på samma sätt som vilken hantverkare som helst. Det innebär att kostnaden för solanläggningen är i princip linjär med storleken.
Vissa kostnader är fasta och vissa är rörliga och det gör att generellt gäller att ju större anläggning man bygger samtidigt desto bättre blir ekonomin i anläggningen. Dvs lägre pris per installerad max-effekt (kWp eller säg antal paneler) blir det och med det kortare återbetalningstid tills anläggningen betala sig själv.
Vi brukar därför alltid rekommendera att bygga upp till den årsförbrukning man har för att på det viset försöka bli så nära självförsörjande som möjligt.
Rent ekonomiskt är avkastningen på en solanläggning ofta mellan 7 – 9% per år, det gör att den ofta täcker både ränta och amortering vid finansiering av anläggningen, eller om man vänder på resonemanget, det går att flytta kostnaden i form av elräkningar till ett betalningsflöde som är ungefär det samma till t.ex. Swedbanks Solcelllån. Under ca 10-12 år betalar ni då istället Swedbank och efter det blir energin närmast gratis. Om detta är möjligt för Er beror på ert sol-läge.
Kostnaden för anläggningen mäts ofta i ett jämförelsetal som är kostnaden för den nyckelfärdiga lösningen / installerad topp-effekt (kWp). Exempel, om kostnaden för anläggningen är 160 000kr och 10 kWp är installerat så är jämförelsekostnaden 16 000kr/kWp eller 16 kr per Wp. (Wp betyder Watt Peak och är den maxeffekt som panelerna tillsammans kan leverera)
Jämförelsetalen för villa installationer blir då ungefär såhär:

Anläggningar med fokus på ekonomi kan landa på 15 – 17 kr/Wp.
Anläggningar med fokus på energi rör sig mer i området 16 – 18 kr/Wp
Anläggningar med fokus på teknik kan variera väldigt men i räkna 17 – 22 kr/Wp.
(med reservation för att priserna ändrat sig sedan detta formulär uppdaterades i juli 2022)

Med dessa jämförelsetal kan du själv beräkna hur stor anläggning du vill bygga, dvs om det finns en budget vi behöver anpassa anläggningen till.

Budget Räkneexempel:
Du vill bygga en anläggning med fokus på energi. Kostnaden är då troligt ca 18 kr/Wp eller lägre. Du gör av med 15 000 kWh energi per år och har bra tak. Det innebär att du kan bygga exempelvis 15 000 kWp x 18 = 270 000kr.
Hur stor anläggning ska vi bygga?
Assemblin dimensionerar anläggningen efter dina önskemål. Hur stor anläggning du bör bygga bestäms givetvis av dig och oftast begränsas det av hur stora tak ni har, hur många kWh energi ni behöver eller vad budgeten är totalt.
Det är få som ångrar att de byggt för stort, däremot ångrar många att de byggt för litet. Ju större du bygger från början desto bättre ekonomi blir det i investeringen, priset per kW solenergi minskar med volymen.
Vi rekommenderar att bygga för din årsförbrukning av energi. Om investeringen blir för stor behöver vi veta Er budget just nu samt vi projekterar anläggningen så det i den mån det är möjligt kan byggas ut vidare vid ett senare tillfälle.
Önskan om storlek på anläggningen / tänkt budget?
Panel preferenser
För vissa är det viktigast att panelerna och installationen är så snygg som möjligt med helsvarta paneler med svarta detaljer i infästningsystemet. För andra är det istället hur mycket energi de producerar som är allt som betyder något. Helsvarta paneler ger något mindre mängd energi än paneler med vita eller silvriga detaljer. Det beror på att de svarta panelerna blir varmare och värme är negativt för produktionen av energi.
Om ekonomin är viktig rekommenderar vi att välja paneler med vita ränder då dessa finns med större effekt och kräver därför färre infästningspunkter vilket sänker kostnaderna.
Vi önskar därför veta vad som är viktigast för dig, energi eller utseende. Detta är bara en indikativ fråga, vi kommer att diskutera panelvalet mer under processen.
Oavsett svar så kommer panelerna vara av hög kvalité från de största märkena i världen och med bästa möjliga garanti, 12 – 25 år.
Växelriktare
Assemblin jobbar med alla de större märkena av växelriktare och föreslår den som bäst passar din anläggning och dina preferenser. Ditt val ovan med fokus på Ekonomi, Teknik eller Energi påverkar också vårt förslag på växelriktare.
Vi jobbar normalt med Growatt och Huawei för mer ekonomiska installationer, Q.Home för Off Grid och Ferroamp för mer tekniskt avancerade installationer. Men det finns fler alternativ. Kryssa i nedan om du redan idag har någon önskan kring valet av växelriktare. Att du önskar en växelriktare förberedd för Hybrid behöver inte innebära att du även behöver köpa batterierna, det innebär bara att växelriktaren skall vara förberedd för det.
Det kan dock öka kostnaden, exempelvis har Huawei inga Hybridväxelriktare över 10 kWp vilket för att om denna möjlighet önskas behöver vi installera 2 st mindre växelriktare istället för en stor. Det kan dock öka kostnaden, exempelvis har Huawei inga Hybridväxelriktare över 10 kWp vilket för att om denna möjlighet önskas behöver vi installera 2 st mindre växelriktare istället för en stor.
Ferroamp har stört möjlighet till utbyggnad av alla växelriktare på marknaden. Den kan även flytta ström mellan faserna vilket ger möjlighet att sänka huvudsäkringarna. Den är kan enkelt kompletteras för batterilagring och det är den växelriktare som vi tror kommer att komma först med V2G. Tyvärr klarar den fortfarande inte Ö-drift så om det blir strömavbrott kommer den att stanna trots batterier. Detta är något Ferroamp säger att de snart skall leverera en kompletterande lösning för.
Val av växelriktare
Batterilagring och V2G
Dagens mer avancerade växelriktare kan även hantera energilagring i batterier i hemmet. Batteriernas fördelar är exempelvis som i Ferroamps fall att de kan hjälpa hushållet vid kortvariga höga effekt-uttag. Det gör att många gånger kan huset klara sig på en lägre huvudsäkring med hjälp av Ferroamps system.
I Huawei och Q.Volts lösningar handlar det istället om att lagra energi på dagtid för att använda på natten, att bli mer självförsörjande, eller omvänt, att köpa energi på natten när den är billig och sälja eller använda den på dagen.
Utmaningen med batterier i huset hittills är att för att ha någon egentlig nytta av dem behövs minst 10 kWh batteri eller mer och än så länge är kostnaden för dem stor, trots högre bidrag på 50% istället för 15% som det är på solanläggningen.
Det alla väntar på är V2G vilket betyder Vehicle To Grid eller på svenska att din elbil också används som energilager för huset. V2G finns inte på någon växelriktare ännu men väntas införas på flera. Längs fram i utvecklingen är Ferroamp enligt Assemblins uppfattning.
Även om kostnaden är hög så börjar lönsamheten på batterierna bli mer och mer intressant. Under 2021 och 2022 har vi sett stora skillnader i elpris på dagen och natten. Det gör att besparingen med batterier blir mer och mer intressant. Faktum är att vid en beräkning med 2 kr/kWh i skillnad på elpris mellan dag och natt i betalar ett batteri av sig på under 7 år och ger också möjligheter till ö-drift och lägre huvudsäkringar.
Om ni skall installera batterier eller ej svårt att rekommendera. Med de elpriser vi sett under vintern 2021/2022 så blir batterier troligen en lönsam affär genom att just köpa på natten och använda på dagen. Om ni önskar en fungerande Off Grid lösning så husets fortsätter att fungera trots strömavbrott så är givetvis batterier ett krav.
Ett litet batteri på exempelvis 5 kWh kan gå att installera utan större kostnad eftersom de procentuella bidragen är högre på anläggningar med batterilagring än utan, dock kräver det givetvis då å andra sidan en hybrid växelriktare.
Så, med ovanstående info ställer vi frågan till Er
Hur ser ni på batterier till Er anläggning?
Elbilsladdare
Att kunna ladda elbilen vid huset är något som blir mer och mer standard. Vi rekommenderar att vi monterar en laddare för elbil i samband med solanläggningen om ni inte redan har en då det då kan göras kostnadseffektivt. Även på elbilsladdarna får ni idag 50% Grönt Teknikavdrag så kostnaden för en normal laddare blir mycket förmånlig.
Vid installationer med Ferroamp rekommenderar vi C-Tec Chargestorm då denna laddare kan kommunicera direkt med växelriktaren och genom det säkerställa att inte laddaren överbelastar huvudsäkringarna. Dessutom ger en sådan lösning dig rätten till 50% i Grönt Teknikavdrag även på Ferroamp Energyhub systemet då det då blir en del av elbilsladdarsystemet.
Hur går era tankar kring elbilsladdare?