1
Step-1
2
Step-2
3
Step-3
4
Step-4
5
Step-5
6
Step-6
7
Step-7
8
Step-8
9
Step-9
10
Step-10
11
Step-11
12
Step-12
13
Step-13

Dags för en egen solanläggning!

Vad roligt att du är intresserad av en ny solanläggning. Vi på Grönteknik.nu hjälper dig genom hela processen från idag tills när vi tillsammans konstaterar att den producerat som tänkt efter den fått gå ett år eller så. Vi är här för att du ska lyckas med din investering i Grön Teknik!
Vi på Grönteknik.nu är experter på solenergi och vårt jobb är att ta fram den bästa lösningen för just Er. Det gör att lösningarna kan variera kraftigt efter förutsättningarna vi får från dig.

För att veta hur vi bäst kan hjälpa dig och hur vi skall designa ditt system behöver vi därför be dig svara på några frågor och berätta vad som är viktigast för dig samt vilka förutsättningar som finns hos Er.

Dina svar utgör grunden för prioriteringar i panel och teknikval hos dig.
Vi hoppas att du kan ta dig tiden att besvara dessa frågor som en start, om du inte kan eller är är osäker på någon fråga så är det helt ok, då löser vi det senare.

Börja genom att ange din e-post adress nedan

Huvudfokus med anläggningen?

Det finns i huvudsak tre vägar att gå i designen av en solanläggning och det är bara du som framtida ägare av den som vet vad som är viktigast för dig. 

För att veta hur du tänker ber vi dig prioritera inom tre områden

Dessa är

1: Fokus på ekonomi, dvs en anläggning som betalar in sig själv så kort tid som möjligt.
2: Fokus på energi, dvs få ut så mycket energi som möjligt på mitt tak.
3: Fokus på teknik, dvs framtidssäkerhet, lastbalanserning mm.

Läs mer om dem nedan

Fokus Ekonomi

Om (kortsiktig) ekonomi är det viktigaste för dig så innebär det att vi kommer att optimera designen av din anläggning för att få så lågt pris per genererad kWh som möjligt. Målet är att anläggningen ska återbetala sig själv så snabbt som möjligt. För att nå detta kommer vi att använda så stora paneler som möjligt och paneler med så lågt pris som möjligt men som ändå godkänns av oss i kvalité och design . Takets ytor kanske inte täcks fullt eftersom det skulle kräva dyrare utrustning eller paneler specialbeställa för ditt tak. Växelriktare blir sådana som vi litar på och som gör ett bra jobb men inte nödvändigtvis har alla de senaste funktionerna med batterilagring etc.

Fokus Energi

I många fall är fokus energi det viktigaste. Detta innebär att vi kommer att använda lösningar och komponenter som gör att du får ut maximalt med energi för de takytor du har. Om du t.ex. har många mindre ytor som normalt inte kan användas kan vi jobba med växelriktare och system som klarar fler små ytor. Dessa är dyrare men du blir mer självförsörjande.
Vår erfarenhet hittills är att de flesta börjar sin solenergi-resa med fokus på ekonomi men känslan av att vara självförsörjande vinner över tid. Få ångrar att de byggt för stort men många ångrar att de byggt för litet.

Fokus Teknik & Framtidssäkerhet

Om Teknik istället är målet så innebär det att vi tittar på anläggningar och komponenter som är mer framtidssäkra. Ofta hybridväxelriktare, lastbalansering, batterilager osv. Väljer du teknik som huvudfokus kommer kostnaden per installerad watt givetvis att gå upp men å andra sidan kan du kanske ha en lägre huvudsäkring genom lastbalansering med Ferroamp, spara pengar via batterier, förbereda för framtida V2G, dvs att möjliggöra att använda elbilens batteri som batteribank för ditt hus eller kanske helt driva ditt hus i händelse av strömbortfall osv.
Med teknik som huvudfokus kommer anläggningen kosta mer men det blir en betydligt mer avancerad och allsidig anläggning

Vill du bli självförsörjande på el?

Den bästa ekonomin för en solanläggning brukar man få när den producerar ungefär lika mycket energi som hushållet förbrukar per år. Det är inte säkert att det går och att det ryms i Er budget men för att våra kalkyler ska komma så nära verkligheten som möjligt och att vi inte designar en anläggning som är större än er årsförbrukning önskar vi gärna veta vad den är.

Hur stor anläggning ska vi bygga?

Många frågor oss, ”vad kostar en solanläggning”. Svaret är, det är helt upp till dig och dina förutsättningar.


Vi dimensionerar Er anläggning efter Era önskemål. Hur stor anläggning ni bör bygga bestäms givetvis av Er och begränsas det av hur stora tak ni har, hur många kWh energi ni behöver, vilket utrymme för Grönt Teknikavdrag som finns och vad budgeten är totalt.


Det är få som ångrar att de byggt för stort, däremot ångrar många att de byggt för litet. Ju större ni bygger från början desto bättre ekonomi blir det i investeringen, priset per installerad kW solenergi minskar alltså med volymen.


Vi rekommenderar att bygga för Er årsförbrukning av energi om ni kan och har möjlighet. Om ni vill kan vi även designa anläggningen efter en viss budget.  


För att vi ska veta ungefär hur ni tänker får ni gärna svara på frågan här om storlek och budget på anläggningen. Ni kan också se ungefär hur många kWh energi som ni beräknar få per investerad krona.

Panel preferenser

För vissa är det viktigast att panelerna och installationen är så snygg som möjligt med helsvarta paneler med svarta detaljer i infästningsystemet. För andra är det istället hur mycket energi de producerar som är allt som betyder något.

Helsvarta paneler passar bra i villaområdena men ger något mindre mängd energi än paneler med vita eller silvriga detaljer. Det beror på att de svarta panelerna blir varmare och värme är negativt för produktionen av energi och sänker därmed verkningsgraden något.


Om ekonomin är viktig rekommenderar vi att välja paneler med vita ränder då dessa finns med större effekt och kräver därför färre infästningspunkter vilket sänker kostnaderna.


Vi önskar därför veta vad som är viktigast för Er, maximal verkningsgrad eller helsvart utseende. Detta är bara en indikativ fråga, vi kommer att diskutera panelvalet mer under processen.


Oavsett svar så kommer panelerna vara av hög kvalité från de största märkena i världen och med bästa möjliga garanti, 12 – 25 år.

Växelriktare

Vi jobbar med alla de större märkena av växelriktare och föreslår den som bäst passar din anläggning och dina preferenser. Ditt val ovan med fokus på Ekonomi, Teknik eller Energi påverkar också vårt förslag på växelriktare.

Vi jobbar normalt med SAJ och Huawei för mer ekonomiska installationer, Q.Home för Off Grid och Ferroamp för mer tekniskt avancerade installationer. Men det finns fler alternativ. Kryssa i nedan om du redan idag har någon önskan kring valet av växelriktare. Att du önskar en växelriktare förberedd för Hybrid behöver inte innebära att du även behöver köpa batterierna, det innebär bara att växelriktaren skall vara förberedd för det.

Det kan dock öka kostnaden, exempelvis har Huawei inga Hybridväxelriktare över 10 kWp vilket för att om denna möjlighet önskas behöver vi installera 2 st mindre växelriktare istället för en stor.

Ferroamp har stört möjlighet till utbyggnad av alla växelriktare på marknaden. Den kan även flytta ström mellan faserna vilket ger möjlighet att sänka huvudsäkringarna. Den är kan enkelt kompletteras för batterilagring och det är den växelriktare som vi tror kommer att komma först med V2G. Tyvärr klarar den fortfarande inte Ö-drift så om det blir strömavbrott kommer den att stanna trots batterier. Detta är något Ferroamp säger att de snart skall leverera en kompletterande lösning för.

Batterilagring och V2G

Dagens mer avancerade växelriktare kan även hantera energilagring i batterier i hemmet.
Batteriernas fördelar är exempelvis som i Ferroamps fall att de kan hjälpa hushållet vid kortvariga höga effekt-uttag. Det gör att många gånger kan huset klara sig på en lägre huvudsäkring med hjälp av Ferroamps system.

I Huawei och Q.Volts lösningar handlar det istället om att lagra energi på dagtid för att använda på natten eller vid strömavbrott, att bli mer självförsörjande, eller omvänt, att köpa energi på natten när den är billig och sälja eller använda den på dagen.

Idag finns även möjligheter att delta på frekvensmarknaden vilket innebär att ni får ersättning för att snabbt kunna tillföra effekt till elnätet i händelse av att behovet uppstår, t.ex. vid ett snabbstopp på ett kärnkraftverk. Detta är mycket lönsamt just nu vilket gör att batteri-kalkylen intressant.

Elbilsladdare

Att kunna ladda elbilen vid huset är något som blir mer och mer standard. Vi rekommenderar att vi monterar en laddare för elbil i samband med solanläggningen om ni inte redan har en då det då kan göras kostnadseffektivt. Även på elbilsladdarna får ni idag 50% Grönt Teknikavdrag så kostnaden för en normal laddare blir mycket förmånlig.

Hur går era tankar kring elbilsladdare?

Er nuvarande huvudsäkring

Er huvudsäkring avgör hur mycket energi som solanläggningen kan trycka ut på elnätet innan huvudsäkringarna löser ut. Vi kan anpassa anläggningens storlek efter er befintliga huvudsäkring eller passa på att ändra storleken i samband med installationen.

Ni behöver inte utöka huvudsäkringen om ni inte vill, det går också att begränsa växelriktarens effekt trots att ni har mer solceller installerat. Då blir ni begränsade de allra soligaste dagarna per år i hur mycket ni kan sälja. Detta är sådant som vi funderar på och diskuterar med er senare.

Information om Er

Nu börjar vi närma oss slutet på alla frågor och behöver endast info om Er

Vilket underlag önskar ni montera solcellerna på?

Tack!
Tack för att du tog dig tiden att svara på dessa frågor. Nu har vi ett bra underlag för att börja vårt arbete och skapa en lösning framtagen precis för dig!

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.
Du kan också när som helst kontakta

Paul Wisén, Grönteknik.nu – Gävle
Mobil 070-516 41 00

Pelle Stensson, Grönteknik.nu – Gävle
Mobil 070-892 90 68